Komentarze Czwartek
Sformatowałem, nie sprawdziłem, wdupiło, nie ma. Program do odzyskiwania danych pracuje, może się odzyskają. Gdańsk, monotematycznie, Żuraw, Sołdek i Motława.
A słońce tak zjarało mi twarz w te dwa dni, że już wczoraj zmieniłem skórę - teraz muszę opalić resztę, najlepiej z tekturową torebką na głowie.

Name:

Komentarze:

16.08.2012, 03:56 :: 189.62.193.197
KsurwsDPb
Rzeczpospolita (doprawdy nie wiem, jakim prawem uc5bcywa tej nazwy, ktc3b3ra z occizystywh wzglc499dc3b3w powinna byc487 w Polsce zastrzec5bcona), publikacjc485 karykatury Mahometa pokazuje klasc499 czytaj: depresjc499 intelektualnc485 i moralnc485 jej kierownictwa. Pokazuje tec5bc, kto w niej pocic485ga za sznurki i do jakiego stopnia, ten ktoc59b, jest skc582onny podsycac487 rasowc485 nienawic59bc487!Za upomnieniem przez Premiera tej polskojc499zycznej gazety (bo przeciec5bc nie polskiej, wszak polska i polskojc499zyczna nie sc485 synonimami) powinna pc3b3jc59bc487 delegalizacja medium, ktc3b3re wznieca nienawic59bc487 rasowc485. Miejmy nadziejc499, c5bce pc3b3jdzie! Przeprosic582 juc5bc muzuc582manc3b3w duc584ski dziennik, przeprosic582 tec5bc polski MSZ nie za swoje przeciec5bc winy, tylko G. Gauden, naczelny tego dziennika miac582 sic499 wcic485c5bc dobrze i butnie oc59bwiadczyc582, c5bce nic sic499 nie stac582o, a on korzysta z wolnoc59bci sc582owa. We wtorek przeprosic582, ale to farsa, a nie przeprosiny: nie chciac582 nikogo obrac5bcac487, broni jedynie wolnoc59bci medic3b3w. Dobre, co? Zapomina tylko, albo nie chce pamic499tac487, bo jego mocodawcom, jak mniemajc485 wszystko wolno, c5bce jego wolnoc59bc487 koc584czy sic499 tam, gdzie zaczyna sic499 wolnoc59bc487 drugiego czc582owieka.

07.05.2012, 09:39 :: 87.205.184.87
chodza-ulicami-ludzie
klasyka:)