Komentarze Materializuj myśli

Piszę słowa na papier, bo wypowiedzieć nie mogę.
Szybki obiad w Toruniu, senne drogi i ecodriving, żeby zająć czymś głowę.Name:

Komentarze:

28.01.2013, 01:23 :: 195.177.66.5
terrorystka-frania
absolutnie nietzschego?